Wat is Osteopathie?

osteo_013Osteopathie is een behandelvorm, waarbij de osteopaat met behulp van zijn handen het lichaam in zijn totaliteit onderzoekt en behandelt.

De beweeglijkheid van weefsels speelt binnen de osteopathie een belangrijke rol. Alles in het lichaam beweegt, van spieren tot bloedvaten, van organen tot botten.

Binnen de osteopathie wordt er aandacht besteed aan 3 verschillende systemen:

  • Het bewegingsapparaat (botten, spieren en gewrichten)
  • Visceraal systeem (de organen, met zijn bezenuwing en doorbloeding)
  • Cranio-sacraal systeem (cranium= schedel en sacrum = heiligbeen, met daartussen het ruggenmergcomplex)

Deze systemen werken voortdurend op elkaar in en hebben een nauwe relatie met elkaar.

Bewegingsverliezen binnen deze 3 systemen kunnen ontstaan na een harde val, (auto)ongeluk, door stress, verkeerde voeding of na een zware bevalling, maar ook door bijvoorbeeld verkleving van weefsel door ontstekingsreacties, ziektes of littekens na een operatie. Het lichaam kan veel compenseren, maar op een gegeven moment wordt het teveel en ontstaan er klachten.

De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak en heeft als doel de beweeglijkheid binnen het gehele lichaam te optimaliseren, gericht op de doorbloeding, de activiteit van het zenuwstelsel en de trekkrachten tussen de verschillende structuren onderling. Dit om het zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren.

osteo_016Het is dus goed mogelijk dat tijdens een behandeling op een andere plek behandeld wordt dan waar de pijn zich bevindt.

Voorbeeld: Als je op een lichtknopje drukt, gaat elders een lamp branden. De verbinding tussen de schakelaar en de lamp zie je niet, maar hij is er wel en het is belangrijk dat zowel de schakelaar als de verbinding naar de lamp goed werkt.

Het kan dus zijn dat waar andere therapieën geen oplossing meer hebben voor uw klacht de osteopaat wel de oorzaak van de blijvende of terugkomende klacht kan vinden.

Osteopathie is een veilige behandelmethode, die gebaseerd is op principes uit de embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie.

Erkenning

In Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten is osteopathie al jaren een erkende vorm van gezondheidszorg. In Nederland valt osteopathie nog binnen de alternatieve geneeswijzen. De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) maakt zich hard voor volledige erkenning van osteopathie als reguliere geneeswijze. Osteopathie kan het best gezien worden als aanvulling op de klassieke geneeskunde en geen alternatief ervan. Een osteopaat is geen vervanger voor de huisarts of specialist, maar werkt er juist mee samen. Als het nodig is, verwijst een osteopaat door.

Steeds meer mensen vinden hun weg naar de osteopaat. Vrijwel alle patienten die een osteopaat bezoeken, hebben met hun klachten al verschillende artsen en/of therapeuten bezocht. Meestal komen ze via via bij een osteopaat terecht.